Home page image

Mechanika zemin

Vzorkovače Soupravy pro vzorkování

vzorkovače1

Vrtáky a vzorkovače

Míchačka

Míchačky směsi
Penetrometry kapesní Kapesní půdní penetrometry

Penetrometr souprava

Souprava penetrometrů
Speedy Souprava pro stanovení vlhkosti karbidovou metodou
Sedimentace částic

Stanovení zrnitosti pomocí sedimentace částic podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4.

Skleněná vodní lázeň s termostatem a míchadlem a vysokorychlostní mixér, kompletní souprava nebo i jednotlivé součásti.

ekvivalent písku

Stanovení ekvivalentu písku podle EN 933-8, kompletní test.

Zjednodušený test.

simple

Motorová třepačka Motorová třepačka s motorovým pohonem pro stanovení ekvivalentu písku podle EN 933-8 s ochranným krytem podle předpisů CE.
  Souprava pro stanovení podílu jemných jílovitých částic metylenovou modří podle EN 933-9

 

Stanovení meze tekutosti podle EN 17892-12 pomocí kuželíkového penetrometru. K dispozici analogový, digitální s manuálním nebo poloautomatickým ovládáním.

Kuželíky s úhlem 30o nebo 60o. 

Formy Proctor

Formy Proctor

Proctor

Proctorův automatický zhutňovací pěch

Proctor

Formy Proctor

Formy CBR a ruční Proctorův pěch

Lisy CBR /IBI s analogovým i digitálním odečítáním síly a délkových změn podle ČSN EN 13286-47.
Statická deska Statické zatěřovací desky

 

Densitometr

DensitomDensiták Testingetry

propustomer

Propustoměry

Edometry

Edometry

Pneumatický edometr

Automatické zařízení k provádění smykových zkoušek
Triaxial Triaxiální zkoušky

Triaxiální komory