Home page image

 

Zkoušení cementu          Cement

 

 

blaine

Blainův přístroj  podle EN 196

Vicat

Vicatův přístroj ruční podle EN 196

Vicatronic

Vicatův přístroj automatický

Popílky

Zařízení k promývání jemných částic (popílků)  podle normy EN 451-02
Bulk Zařízení pro stanovení sypné hmotnosti (Böhme) podle EN 459-2

Viskozimetr

Zařízení pro určování viskozity s výměnnými tryskami podle EN 445

Baroid

Tížné váhy Baroid pro kontrolu specifické hmotnosti suspenzí.
Hydratace Kalorimetr pro stanovení hydratačního tepla podle EN 196-8 s Dewarovou nádobou a Beckmannovým teploměrem.

vzducháč

Přístroj na měření obsahu vzduchu v čerstvé maltě podle EN 459-2, upínání svěrkami nebo se šrouby

vzducháč1

dilatace

trojforma

dilatometr
Zařízení a trojforma se šroubky na trámečky 40,1x40x160 mm pro sledování délkových změn podle EN12617-4, 1367-4, 12808-4
Lechatelier Le-Chatelierovy objímky podle EN 196-3
Míchačka

Laboratorní míchačka automatická s programy míchání podle EN 196-3

 

 

 

Více

Mixmatic

Programovatelná automatická míchačka MIXMATIC.


více v pdf
Hagermann Rozlivové stolky podle EN 459-2, EN 1015-3 s ručním i elektrickým pohonem, s možností připevnění skleněné desky (Hägermann).

rozliv

Odtrhy

Zařízení k provádění odtrhových zkoušek s kapacitou 16 kN (EN 1542, EN 1348, EN 1015-12, EN 13687-2, EN 13963, EN 14496).
trojforma

Trojformy na trámečky 40,1x40x160 mm podle   EN 196-1.

 

 

Více

uložení

Skříň pro vlhké uložení vzorků podle EN 196-1

Lis

Zkušební lisy a přípravky pro zkoušení trámečků     v tlaku a v tahu za ohybu podle EN 196-1 a modulu pružnosti podle EN 13412

přípravek

Více